euzg2020 eu2020

JORDBRUK

Århundrade gamla skogar täcker nästan en tredjedel av det totala området i staden Zagreb, som är en av de sällsynta platserna där inhemska och naturliga strukturer är väl bevarade som en slags stadsoas. Inom jordbruks- och landsbygdsområdet genomför staden Zagreb en lokal jordbrukspolitik för hållbar utveckling i den omedelbara och bredare miljön, som tar hänsyn till Zagrebs roll som ett marknadscentrum och alla des naturliga förutsättningar för att bestämma de prioriterade områdena för grenar för jordbruksproduktion.
SKOGSBRUK
Projektet ”Stadsträdgårdar” – dekorering och utrustning av åkermark som ägs av staden Zagreb är väll mottagen och idén är att en del av denna åkermark erbjuds för användning till medborgare i staden Zagreb för produktion av mat (grönsaker och bär), örter och blommor for sina egna behov. Projektet är ett positivt exempel på hållbar stadsanvändning som kan förbättra medborgarnas livskvalitet i sociala-, hälso-, ekonomiska och miljömässiga termer. Stadsträdgårdar gör hälsosam mat tillgänglig och förbättrar medborgarnas hembudgetar, bidrar till att bevara en hälsosam miljö, bevara den biologiska mångfalden, invånarnas miljömedvetenheter, anslutning till naturen, hälsosamma fritidsaktiviteter och främjar en hälsosam livsstil och utvecklar staden Zagrebs partnerskap med medborgarna.

Landsbygdsinfrastruktur som ligger i närheten av den urbana delen av staden är en enorm potential för att flytta bort från liv och rörelse i det livliga stadslivet, där du kan hitta lugn, grönska, ren och frisk luft. Vår mest värdefulla pärla är skogarna i Zagreb, som har överlevt i århundraden med en väl bevarad och väl distribuerad autokton och naturlig struktur, vilket gör dem till en oas i urbana förhållanden.

Med tanke på den unika blandningen av stads- och landsbygdsområden, har staden Zagreb också utvecklat landsbygdsturism, som inkluderar besök till naturparker och andra arv i landsbygden, panoramat turer, plats där man kan njuta av landsbygden och stanna på turistgårdarna.
DJUROMSORG
Cirka ett hundra tusen husdjur i Zagreb är ett tillräckligt skäl för staden att genomföra ett ansvarsfullt och känsligt djurskydd och vårdpolitik, särskilt att reglera villkoren och sätten att hålla sällskapsdjur, göra regler för att hålla husdjur och tillhandahålla hygieniska tjänster. Därför ägnas särskild uppmärksamhet åt övergivna, förlorade, sårade och misshandlade djur, som ges skydd och vård i staden Zagrebs Dumovec djurhem och Zagreb Zoo.